Naar startpagina Wat is kinderfysiotherapie

IBA-IP ToP programma

Voor wie?
Te vroeg geboren kinderen van minder dan 32 weken en/of een gewicht van minder dan 1500 gram.

Wat is het?
Het ToP programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning van Prematuur geboren kinderen en hun ouders) heeft tot doel het welzijn van te vroeg geboren baby’s en hun ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen.
Het programma gaat niet uit van problemen, maar is gericht op een positieve begeleiding van de te vroeg geboren baby en zijn/haar ouders gedurende het eerste levensjaar na het ontslag uit het ziekenhuis.
Doelen van het programma zijn dat uw kind op een actieve en ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk voor hem/haar zijn en dat u als ouder met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby kunt begeleiden.

Hoe werkt het?
Het programma wordt uitgevoerd door een ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt. Zij heeft een aanvullende opleiding (IBA-IP) gevolgd in het begrijpen van de lichaamstaal van jonge kinderen. Die lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven.
In goed overleg worden afspraken gemaakt voor huisbezoek. Het totaal aantal huisbezoeken is afhankelijk van de behoefte die u en uw kind aan ondersteuning hebben en varieert van 8-12 keer. Het programma eindigt wanneer uw kind 1 jaar wordt.

Achtergrond
Het programma is wetenschappelijk onderzocht. De positieve resultaten van dit onderzoek waren aanleiding voor de zorgverzekeraars om deze vorm van ondersteuning voor een proefperiode te financieren. Het Top programma wordt uitgevoerd vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelings Ondersteuning Prematuren (EOP), dat gelinked is aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Als eerste praktijk binnen Zeeland zijn wij gecertificeerd om aan dit programma mee te mogen werken.

<< terug

DisclaimerPrivacy