Naar startpagina Wat is kinderfysiotherapie

NETWERK/SAMENWERKING

Met diverse collega fysiotherapeuten wordt contact onderhouden. In Goes werken we samen met Fysiotherapiecentrum De Tol (www.fysiotherapiecentrumdetol.nl) omdat sommige patiënten gebaat zijn bij een combinatie van kinderfysiotherapie en bijvoorbeeld manueeltherapie of fysiotherapie met trainingsapparaten. In de regio onderhouden we vakinhoudelijk contact met de praktijk voor Kinderfysiotherapie Middelburg (www.kinderfysiomiddelburg.nl).

Met de stichting KIO (www.stichtingkio.nl) in Heinkenszand wordt nauw samengewerkt op het gebied van kinderfysiotherapeutische zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en eventueel meervoudige handicaps.

In veel gevallen is meer nodig dan kinderfysiotherapie. Daarom wordt constant gewerkt aan een goed netwerk/goede samenwerking met:
• Huisartsen
• Kinderartsen
• Kinderorthopeden
• Kinderneuroloog
• Kinderrevalidatieartsen
• Pedagoog
• Kinder- & jeugdpsycholoog
• Maatschappelijk werkers
• (Preverbale) logopedisten
• Ergotherapeuten
• Ambulant begeleiders
• Consultatie bureau artsen en verpleegkundigen
• Leerkrachten
• Interne begeleiders van scholen

Door deze goede contacten/samenwerking is het mogelijk om zeer snel afspraken te maken bij andere hulpverleners wat grote voordelen biedt voor de patiënt.

Op regelmatige basis worden patiënten besproken met:
• de kinderartsen in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis,
• de kinderneuroloog in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis.
• de kinderrevalidatie artsen van Revant.

Wij participeren in het IVH-team (Integrale vroeghulp) naast de revalidatie arts, orthopedagoog, kinderarts, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werkster van MEE. Coördinatie van dit team ligt in handen van MEE.

We nemen deel aan het overleg van de zindelijkheidspoli van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis waarbij met een team van kinderartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hulp wordt gegeven aan kinderen met zindelijkheidsproblematiek.

Uiteraard zijn we constant bezig om ons netwerk verder te vergroten zodat de zorg die we kunnen bieden nog beter wordt. << terug

<< terug

DisclaimerPrivacy